EXHIBITIONS
Photo: Tomoyuki Sakuyama, Kyoto University of the Arts
Photo: Tomoyuki Sakuyama, Kyoto University of the Arts
Photo: Tomoyuki Sakuyama, Kyoto University of the Arts
Photo: Tomoyuki Sakuyama, Kyoto University of the Arts
Photo: Tomoyuki Sakuyama, Kyoto University of the Arts
Photo: Tomoyuki Sakuyama, Kyoto University of the Arts
Photo: Tomoyuki Sakuyama, Kyoto University of the Arts

ALTERNATIVE KYOTO

会期
2021.9.24 - 11.7
会場
天橋立 丹後国分寺跡(京都府, 日本)
種別
グループ展、巡回
BACK