NEWS

    【会期終了】Open Storage 2022 ー拡張する収蔵庫ー

    会期:2022.10.14 – 16、21- 23、11.13
    会場:MASK (MEGA ART STORAGE KITAKAGAYA)、大阪